www.tewahdo.org

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ኣቦይ ቀሺ፥ ቀሺ ተሓድሶ ዲኹም፧

ኤርትራ ብዘመን ባሕሪ ነጋሲእትብል: ኩነታት ህዝብና ኣብ ዓመተ 1520 እተንጸባርቕ ሓንቲ ግርምቲ

Read more...
 

ሊቀ ዲያቆናት ሓቢብ ጊዮርጊስ፣ንናይ ግብጺ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ወጋሕታ”

መተሓሳሰቢ፣ንኹልኹም ኣንበብቲ እዚ ታሪኽ እዚ ክትርጉሞ ዘገደደኒ፣ጊዮርጊስ ሓቢብ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ግብጺ ኣብዚ ሕጂ ቤተ ክርስቲያና ዘላቶ

Read more...
 

መስቀል ንዓና እንታይ እዩ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙንመስቀሉ ጸይሩንዓይ ኣይበቅዕን” /ማቴ 1038/ ዝብል ኣቕሪበ ነይረ። መስቀል ምጻር ማለት ድማ እንታይ ምኻኑ ጽሒፈ ነይረ። ሎሚ ድማመስቀል ንዓና እንታይ እዩዝብል 2 ክፋል እንሆ። ኣብዚ ጽሑፍዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ

Read more...
 

ብጥበቡ ሰማይን ምድርን ዘወቀበ እግዚኣብሔር

ግዜን ዘመናትን፡ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ይለዋወጡ፡ እግዚኣብሔር ህዝቡ ንምድሓን ዝመደቦ፡ ስርሑ ዝገልጸሉ መስርሕ ግዜ ምዃኑ፡ ዕድመ ሰብ ድማ ከም ዕምባባ ተራእዩ ዝጠፍእ ምዃኑ ዘዘክር ዓቢ ኣምር’ዩ።

Read more...
 

ሲኖዶስ ኤርትራ፥ ብጉዳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ናብ ግብጺ የምርሕ

ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ፥ ንመጀመርታ ጊዜ ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦንዮስ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ዝብል ኣብ ዝቢ ምስ ተዓወዐ፥ ምእመናን ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ዓቢይ ሓጎስን ፍስሓን ፈጢሩሎም'ዩ። ኣምላኽ ጸገምና ግዲ ወዲኡልና፥ መርገም እዞም ቅዱስ ሰብኣይ ካብ ርእስና ክወርደልና ደልዩ። ቤተክርስትያን ናብ ሰላማ ክትምለስ እያ... ዝብል ተስፋታት ክዝንቢ ጀሚሩ ቀንዩ።

Read more...
 

መስቀሉ ጸይሩ……ንዓይ ኣይበቅዕን” (ማቴ 10፡38)

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ስለ ስሙ ብዝምስክርዎ መጠን ክቕበልዎ

Read more...
   

ቅድስቲ ኢለን መን እያ፧

ኢለን (249 - 330) ኣደ ቆስጠንጢኖስ ዓቢ ቀዳማይ ንጉሥ ክርስቲያን ኢያ። ቅድስቲ ኢለን ነቲ ተቐቢሩ ዝነበረ

Read more...
 

ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣሎ ዲዩ?

ሲኖዶስ ዝብል ቃል ብመሠረቱ ካብ ቋንቋ ግሪኽ ዝመንጨወ መጸውዒ ስም ኮይኑ ናይ ጳጳሳት ጉባኤ፥ ናይ ጳጳሳት ሕብረት፥ ናይ ጳጳሳት ኣኼባ ወዘተ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ሲኖዶስ ዝብል መጸውዒ ስም ኣብ ከባቢ መበል 14 ክፍለ ዘመን ኣብ ቤተ ክርስቲያን

Read more...
 

ወንጌል-ማእከል ዝገበረ-ኣገልግሎት ከነተኣታቱ እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ

ከም-ዝፍለጥ መሠረት ክርስትና ወንጌል ስለ-ዝኾነ፥ ክርስትና ብዘይ ወንጌል ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ክርከብ ኣይምኸኣለን። ስለዚ ድማ’ዩ እቲ

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


ካብ ኣትራኖስ ቤተ ክርስቲያን

ኣብ ሰንበት ዝንበብ ሰሙናዊ ወንጌል (ግጽዊ)


Books-መጻሕፍቲ


በዚ ጸሓፉልና

መልእኽትኩም ኣብዚ ጸሓፉ


ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መንፈሳዊ ኣገልግሎት/Streaming

ኮለጅ ስነ መለኮት ተዋህዶ

ጾምን በዓላትን 2015

Videos

ምረጹ ንመን ከም እተገልግሉ

There seems to be an error with the player !


ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቕ

ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ስምዑ